Zoeken in faculteit sociale wetenschappen

Faculteit Sociale Wetenschappen » Centrum voor Politicologie » Algemeen

Centrum voor Politicologie

Ruth Dassonneville benoemd tot docent Université de Montréal (Canada)

Dr. Ruth Dassonneville is sinds 1 augustus docent (‘professeure adjointe’) aan de Université de Montréal (Canada). Zij zal er vooral doceren rond verkiezingsonderzoek en vergelijkend onderzoek. Dr. Dassonneville promoveerde op 20 mei 2015 tot doctor in de politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Van 2011 tot 2015 was zij als aspirant van het FWO verbonden aan het Centrum voor Politicologie van onze faculteit, en zij was daarbij onder meer verantwoordelijk voor het onderzoek bij de verkiezingen van mei 2014. Meer info: http://pol.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/dassonneville-ruth/

Prof. Dassonneville zal als research fellow het lopende verkiezingsonderzoek van het Centrum blijven opvolgen. De leden van het Centrum wensen Ruth te feliciteren met deze prestigieuze benoeming, bij een van de toonaangevende centra voor verkiezingsonderzoek, en we wensen haar veel succes in haar nieuwe loopbaan.

First Winter school Leuven - Montréal (15-22 January 2015)

The Winter School, organized jointly by the universities of Montréal and Leuven, focused on elections and voting behaviour, two central topics in political science [More information].

We were honoured with the presence of HER Denis Robert, Ambassador of Canada to Belgium, at the welcome reception on 14 January

Onderzoek naar burgerzin en burgerschapseducatie op school

Meer informatie op onze website.

Student Hans Van Dyck neemt deel aan ‘800 Jaar Magna Carta’ in London

Student Hans Van Dyck (1ste fase bachelor) is door de British Library geselecteerd om deel te nemen aan de viering van ‘800 jaar Magna Carta’, in februari 2015 in London. Wereldwijd werden welgeteld 1215 personen geselecteerd om deze unieke viering bij te wonen. De Magna Carta is een oorkonde uit het jaar 1215 waarbij voor het eerst een aantal democratische rechten en vrijheden, onder meer de rule of law, werden vastgelegd. De Magna Carta wordt dan ook beschouwd als de basistekst voor de moderne democratie. Er bestaan nog vier oorspronkelijke exemplaren van de oorkonde, en die worden in februari samengebracht in de British Library. Omwille van het bijzonder fragiele karakter van deze historische documenten mogen slechts 1215 personen deze exemplaren samen bezichtigen. De studenten 1ste bachelor van onze faculteit namen in het kader van het vak ‘Politicologie’ (prof. M. Hooghe) deel aan de wedstrijd van de British Library en uiteindelijk werd Hans Van Dyck geselecteerd, en hij zal in februari deelnemen aan deze unieke herdenking. Meer informatie: exhibitions.bl.uk

Over het Centrum voor Politicologie

Het Centrum voor Politicologie verricht onderzoek naar de instellingen en besluitvormingsprocessen eigen aan moderne democratische systemen. Daartoe behoren: politieke participatie en burgerschap, politieke partijen en sociale bewegingen, drukkingsgroepen, verkiezingen, parlementen en regeringen. Het Centrum heeft aandacht voor de structurele en culturele determinanten die van invloed zijn in deze democratieën en voor de historische wortels en de dynamische ontwikkeling ervan. Lees meer

Coördinator

Prof.dr. Marc Hooghe

Faculteit Sociale Wetenschappen
Centrum voor Politicologie
Parkstraat 45 Bus 3602
BE - 3000 Leuven

Tel: +32-(0)16-32.32.50
fax: +32-(0)16-32.30.80