U bent hier: Home / Educatieve master in de maatschappijwetenschappen

Educatieve master in de maatschappijwetenschappen

 

volg de educatieve master in de maatschappijwetenschappen en word leraar filosofie, rechten, burgerschapsvorming, Cultuur- en/of maatschappijwetenschappen

“Leerkracht zijn, is veel meer dan voor de klas staan. Werken met jonge mensen, delen in alle pleziertjes en meeleven met alle problemen, je vastbijten in een onderwerp en zelf op zoek gaan naar methodieken en werkvormen, en het fijne gevoel achteraf wanneer je leerlingen (iets) wijzer zijn”

In deze master verwerf je de nodige vakdidactische competenties (hoe geef ik les in een bepaald domein of vak, vb. sociale wetenschappen, media, recht, filosofie, …?). Je kunt vakdidactieken volgen in de maatschappijwetenschappen, cultuurwetenschappen, rechten, wijsbegeerte en burgerschapsvorming. Als je voor het volledige traject kiest, kun je daarnaast je kennis in een waaier aan domeinen binnen de cultuur- en maatschappijwetenschappen en filosofie verbreden en verdiepen.

Daarnaast verwerf je de nodige pedagogische vaardigheden om, aangepast aan de specifieke context en eigenheid van je leerlingen, je passie en kennis door te geven. De opleiding benadrukt dat leraar zijn meer omvat dan enkel lesgeven en wil je voorbereiden in de concrete uitvoering van het brede takenpakket van de leraar. Dat omvat bijvoorbeeld leren samenwerken met collega’s en leren omgaan met jongeren in al hun diversiteit, maar ook leren hoe je een klasuitstap plant of oudercontacten vormgeeft.

De keuzevrijheid voor studenten geldt als speerpunt van de educatieve master in de maatschappijwetenschappen. Je kunt zo je eigen leerproces in handen nemen, zelf de architect zijn van je studieprogramma en daarbij aansluitend van je profiel en arbeidsmarktmogelijkheden als master-leraar.

Iets voor jou? Infomomenten Brochure inschrijven

 

Loopbaan

Het diploma van educatieve master in de maatschappijwetenschappen geeft je lesbevoegdheid in de tweede en derde graad secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs. Je mag ook lesgeven aan hogescholen. Lees meer.

 

Startdag vakdidactieken

Op zaterdag 28 september gaan we van start met de vakdidactieken. We organiseren een heuse startdag voor alle studenten van onze educatieve master die een vakdidactiek opnemen. Van 10u (ontvangst vanaf 9u30) tot 17u gaan we in Leuven (Raadzaal SW 00.113, Faculteit Sociale Wetenschappen, Parkstraat 45) aan de slag met de eerste modules en opdrachten van de vakdidactieken, plenair en in groepjes. Uiteraard is er ook tijd om kennis te maken met elkaar: niet alleen met je medestudenten, maar ook met het hele team van professoren en lectoren. Meer informatie volgt nog, maar hou alvast deze dag vrij in jullie agenda!

 
 
 
 

Kom kennismaken

meer informatie