U bent hier: Home / Examens en reglementen / Examenregeling

Examenregeling

Eerste examenperiode (januari)

Tweede examenperiode (juni)

Derde examenperiode (augustus-september)

Inschrijven derde examenperiode en examenregeling

Studenten die aan de derde examenperiode wensen deel te nemen, moeten zich na bekendmaking van de examenresultaten voor elk opleidingsonderdeel waaraan ze wensen deel te nemen, inschrijven via hun studievoortgangsdossier en dit uiterlijk op de donderdag na de deliberatieweek.  Deze inschrijving is eveneens verplicht voor opleidingsonderdelen waarvoor er geen standaard mondeling of schriftelijk examen wordt georganiseerd, bv. masterproef, seminaries, opleidingsonderdelen waarvoor papers moeten ingediend worden.  Na inschrijving ontvangt de student een bevestigingsmail met vermelding van de opleidingsonderdelen waarvoor werd ingeschreven.

Let op: Studenten die in september hun masterproef wensen te verdedigen, moeten zich eveneens registreren via de masterproefwebsite.  Zo niet wordt er geen verdediging georganiseerd.

De regeling van de herexamens wordt bekend gemaakt uiterlijk twee weken voor het begin van de derde examenperiode. Dit academiejaar beginnen de herexamens op onze faculteit op donderdag 17 augustus. De examenregeling voor de derde examenperiode is te raadplegen in het IER (in KU Loket).