Faculty of Social Sciences » Politicologenetmaal 2010 » How to find your way at the Faculty of Social Sciences

How to find your way at the Faculty of Social Sciences

All workshops and the plenary session take place at the Faculty of Social Sciences of the KU Leuven, Parkstraat 45, 3000 Leuven

The location and route description may be found in this document [pdf].

Workshops

W1A
W1B
België en Nederland: een paar apart? (27/05)
European integration and consensus-making in the Low Countries (28/05)
AV 00.17 [7]
W2 Political elites and career patterns in the Low Countries. SW 02.39 [3]
W3 Religion, social integration and diversity. SW 02.15 [3]
W4 Governance van/in de Europese Unie. SW 00.113 [1]
W5 Methoden en technieken voor toekomstverkenningen in de ontwikkeling van het klimaat- en milieubeleid. AV 02.17 [7]
W6 Success and failure of political parties: causes and remedies. SW 02.07 [3]
W7 The new wave - The nature, causes and impact of populist, new and niche parties on European democracies. SW 02.05 [3]
W8 The politics of delegation, discretion and accountability SW 02.25 [3]
W9 Crisis als uitdaging voor hervormingen van de overheid. SW 02.27 [3]
W10 International political economy. AV 91.20 [7]
W11 Politieke filosofie en politieke realiteit. AV 01.12 [7]
W12 Collectieve arbeidsverhoudingen in België en Nederland in vergelijkend perspectief (28/05) AV 91.12 [7]
W13 Burgerschap en nationaliteit in Europees vergelijkend perspectief. SW 02.163 [2]
W14 Onrustig lokaal bestuur. SW 04.163 [2]
W15 The postmodern election campaign: the role of political parties and media. SW 03.155 [2]
W16 Domestic politics and international security (27/05) AV 91.12 [7]
W17 Ideologie en politiek. AV 91.21 [7]

Legend:
[1] SW 00.113
[2] SW 02.163, SW 03.155, SW 04.163
[3] SW 02.05, SW  02.07, SW  02.15, SW 02.25, SW 02.27, SW 02.39
[7] AV 91.12, AV 91.20, AV 91.21, AV 00.17, AV 01.12, AV 02.17