Zoeken in faculteit sociale wetenschappen

Faculteit Sociale Wetenschappen » Centrum voor Politicologie » Algemeen

Centrum voor Politicologie

Politieke Wetenschappen Leuven krijgt excellente internationale ranking

Het Leuvense departement politieke wetenschappen haalde uitstekende resultaten in de nieuwe editie van de QS University rankings. Die zijn gebaseerd op academische reputatie en wetenschappelijke weerklank.  In het domein ‘Politieke Wetenschappen en Internationale Betrekkingen’ haalde de KU Leuven een gedeelde 51ste tot 100ste plaats wereldwijd. Binnen Europa wordt de ranking inzake politieke wetenschappen aangevoerd door LSE London, Oxford, Cambridge, Sciences Po Paris en Warwick, en komt Leuven op de 20ste plaats. Dat is de eerste plaats voor België, en de 2de plaats voor de Benelux (na Leiden).  De ranking weerspiegelt de inzet van de professoren en onderzoekers van de onderzoekseenheden politieke wetenschappen van onze instelling

Onderzoek naar burgerzin en burgerschapseducatie op school

Meer informatie op onze website of op het gratis nummer 0800/62 160

Student Hans Van Dyck neemt deel aan ‘800 Jaar Magna Carta’ in London

Student Hans Van Dyck (1ste fase bachelor) is door de British Library geselecteerd om deel te nemen aan de viering van ‘800 jaar Magna Carta’, in februari 2015 in London. Wereldwijd werden welgeteld 1215 personen geselecteerd om deze unieke viering bij te wonen. De Magna Carta is een oorkonde uit het jaar 1215 waarbij voor het eerst een aantal democratische rechten en vrijheden, onder meer de rule of law, werden vastgelegd. De Magna Carta wordt dan ook beschouwd als de basistekst voor de moderne democratie. Er bestaan nog vier oorspronkelijke exemplaren van de oorkonde, en die worden in februari samengebracht in de British Library. Omwille van het bijzonder fragiele karakter van deze historische documenten mogen slechts 1215 personen deze exemplaren samen bezichtigen. De studenten 1ste bachelor van onze faculteit namen in het kader van het vak ‘Politicologie’ (prof. M. Hooghe) deel aan de wedstrijd van de British Library en uiteindelijk werd Hans Van Dyck geselecteerd, en hij zal in februari deelnemen aan deze unieke herdenking. Meer informatie: exhibitions.bl.uk

Recente opiniestukken

Over het Centrum voor Politicologie

Het Centrum voor Politicologie verricht onderzoek naar de instellingen en besluitvormingsprocessen eigen aan moderne democratische systemen. Daartoe behoren: politieke participatie en burgerschap, politieke partijen en sociale bewegingen, drukkingsgroepen, verkiezingen, parlementen en regeringen. Het Centrum heeft aandacht voor de structurele en culturele determinanten die van invloed zijn in deze democratieën en voor de historische wortels en de dynamische ontwikkeling ervan. Lees meer

Coördinator

Prof.dr. Marc Hooghe

Faculteit Sociale Wetenschappen
Centrum voor Politicologie
Parkstraat 45 Bus 3602
BE - 3000 Leuven

Tel: +32-(0)16-32.32.50
fax: +32-(0)16-32.30.80