Zoeken in faculteit sociale wetenschappen

Faculteit Sociale Wetenschappen » Instituut voor Mediastudies » Algemeen

Instituut voor Mediastudies

Algemene informatie

Het Instituut voor Mediastudies (IMS) voert onderzoek naar de beleving en aanwending van media(-inhouden) door individuen, groepen en organisaties. Deze centrale vraagstelling krijgt gestalte in verschillende deeldomeinen van de communicatiewetenschap. Nieuwe technologie vormt daarbij een sterke focus zoals in onderzoekslijnen rond internetgebruik bij kinderen, onlinejournalistiek, videogames en niet in het minst usability design. Een up to date mediacentrum en daarbij horend usability lab vormen hiervoor de ideale biotoop. Een andere focus is journalism studies, waarbij het IMS samenwerkt met onderzoekscentra Journalism Studies Antwerp (JOSTA) en het Brussels Center for Journalism Studies (BCJS). Samen vormen ze een onderzoeksteam dat nieuwsproductie en –receptie langs verschillende invalshoeken benadert. Andere onderzoeksdomeinen zijn strategische communicatie, mediacultuur en mediagebruik door doelgroepen. Met dit breed palet aan expertise voedt het IMS de academische opleidingen communicatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie en journalistiek.

Coördinator

Coördinator Tim Smits

Contact informatie:
Parkstraat 45 bus 3603
3000 Leuven
tel +32-16-32.32.20
fax +32-16-32.04.97