Programmaconcept

1. Wat is het doel van de opleiding?

De ‘Master in het Overheidsmanagement en -beleid’ wil inspelen op de groeiende behoefte van openbare besturen aan vorming inzake overheidsmanagement en -beleid. De meeste ambtenaren worden immers als specialisten aangeworven in hun bestuur en groeien daarna door naar management- en beleidsfuncties, waarin andere verwachtingen en eisen worden gesteld.

Anderzijds is het de bedoeling studenten met een interesse voor de overheid kennis te laten maken met het wetenschappelijk onderzoek en de theoretisch inzichten in bestuurs- en beleidskundige problemen en ontwikkelingen.

2. Wat kan deze opleiding mij bijbrengen?

Het programma heeft de volgende doelstellingen:

 • studenten confronteren met nieuwe visies op overheidsmanagement, bestuurskunde en beleidskunde,
 • kennis en vaardigheden bijbrengen over overheidsmanagement en -beleid
 • inzicht geven in de specificiteit van de overheidsomgeving,
 • het leervermogen van individuen versterken,
 • het ontwikkelen van essentiële competenties voor overheidsmanagers,
 • netwerkvorming van (toekomstige) ambtenaren uit diverse openbare besturen stimuleren.

Inschrijving

1. Wanneer kan ik mij inschrijven?

Van midden augustus tot eind september.

2. Waar moet ik mij inschrijven?

Studentenadministratie Universiteitshal - Naamsestraat 22 - 3000 Leuven

3. Hoeveel bedraagt de inschrijvingsprijs?

Zie inschrijvingsgelden KU Leuven

4. Tot welke som kan ik bij mijn inschrijving gebruik maken van opleidingscheques?

Het maximum bedrag dat kan betaald worden met opleidingscheques is 250 euro. Meer informatie over opleidingscheques kan men terugvinden op: www.vdab.be

5. Wat krijg ik als ik ben ingeschreven?

 • Een studentenkaart
 • De academische agenda en de studieprogramma's
 • Een buspas voor € 20 en alle attesten die je nodig hebt voor een abonnement van de NMBS, voor je kinderbijslag, je aanvraag van een studietoelage of de verminderingskaart van de Gezinsbond
 • Toegang tot de computertoepassingen van de Universiteit
 • Voor € 20 krijg je een sportkaart om gebruik te maken van de ruime gelegenheden om te sporten aan de Universiteit
 • Maar bovenal krijg je toegang tot een degelijke opleiding!

Doelgroep

1. Tot wie richt de Master in het Overheidsmanagement en –beleid zich?

De opleiding richt zich tot:

 • academische bachelors of masters, al of niet na een voorbereidingsprogramma (afhankelijk van de studierichting)
 • ambtenaren tewerkgesteld binnen de openbare sector die willen doorgroeien in een management- en/of beleidsfunctie

 

2. Kan ik deze opleiding combineren met een fulltime job?

Aangezien de opleiding zich ook richt tot ambtenaren of werken, doet de opleiding al het mogelijke om een combinatie mogelijk te maken. Enerzijds kan men ervoor kiezen om de opleiding over twee (of meer) jaren te spreiden. Anderzijds wordt van sommige vakken expliciet aangegeven dat ze via zelfstudie ingestudeerd kunnen worden. En wordt er zoveel mogelijk ondersteuning via Toledo geboden. Toch dient u bij het aangaan van deze opleiding de volgende aandachtspunten mee te nemen:

 • aanwezigheid is vereist bij de meeste colleges
 • omdat er regelmatig gebruik wordt gemaakt van cases, groepsopdrachten, papers, enzovoort, dient men bewust te zijn van het feit dat de inspanning voor deze master gespreid is gedurende het hele jaar en dus niet beperkt blijft tot de examenperiodes.

Lessenrooster

1. Wanneer vinden de lessen plaats?

De meeste lessen vinden plaats op maandag en donderdag. Het lessenrooster kan men terugvinden via de programmagids (doorklikken op ‘uurrooster’)

2. Waar vinden de lessen plaats?

Alle lessen vinden plaats op de campus Sociale Wetenschappen, Parkstraat 45, 3000 Leuven

Contact

In de kijker

Twee keer per jaar organiseert het Instituut voor de Overheid informatiesessies voor geïnteresseerde ambtenaren en studenten, buiten de academische uren en los van andere initiatieven.