U bent hier: Home / Onderzoek / Publicatie / Vlaams tijdschrift voor Overheidsmanagement

Vlaams tijdschrift voor Overheidsmanagement

Unieke uitgave en samenwerking

VTOM is een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid vzw in samenwerking met uitgeverij die Keure en tracht een bijdrage te leveren aan de toenemende eisen van beter management bij het beslissingsproces waarmee elke overheidsadministratie wordt geconfronteerd.
VTOM richt zich in de eerste plaats tot alle ambtenaren en beleidsverantwoordelijken in Vlaanderen.
Ook iedereen die een duidelijke interesse heeft voor het managementsgebeuren zal in het tijdschrift zeker zijn gading vinden.

Inhoud

Het tijdschrift wil een permanente uitwisseling van kennis, inzichten, ervaringen en plannen realiseren tussen de Vlaamse overheidsorganisaties van alle niveaus. Daarnaast wil het bijdragen tot een betere doorstroming van informatie tussen de Vlaamse academische wereld en de verantwoordelijken van de Vlaamse overheidsorganisaties.

VTOM behandelt actuele thema’s en het artikelenaanbod is zeer breed: financiën, personeel, informatisering, interne en externe communicatie, logistieke onderbouw, veranderingsprocessen, beleids- en beheersprocessen, ... Hierbij komen zowel het lokale, het intermediaire als het centrale (gemeenschappen, gewesten, federaal) niveau aan bod.

Geen wetenschappelijke of technische beschrijvingen, maar wel duidelijke, praktijkgeoriënteerde bijdragen, vertrekkende van een reële situatie.
VTOM verschijnt 4x per jaar.

Bestelling - abonnement - meer info

Dit driemaandelijks tijdschrift kan besteld worden bij: die Keure (Brugge).
Meer info via: www.diekeure.be

of via:

Redactie

Kernredactie op www.vtom.be

Indien u, als ambtenaar, politiek verantwoordelijke of onderzoeker, zelf een bijdrage wenst te leveren aan het tijdschrift, gelieve dan contact op te nemen met het redactiesecretariaat (zie www.vtom.be).

Alle toegestuurde ontwerpen van bijdragen zijn voorwerp van een dubbele blinde lezing en beoordeling.

Inhoud van enkele nummers

  • 2010 nr 1: Themanummer mbt studiedagenreeks 2009 van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB) rond 'de efficiënte en effectieve overheid
  • 2007 nr 4: Themanummer over 'deugdelijk bestuur in de overheid - government governance
  • Meer recente nummers vindt u op www.diekeure.be