PV_75.jpg (10430 bytes)

 

Studiedag: De elektronische overheid anno 2011: stand van zaken en toekomstperspectieven van e-government in België

donderdag 24 februari 2011, Leuven, Provinciehuis Vlaams Brabant

Doelpubliek

Deze studiedag richt zich tot iedereen die een professionele of persoonlijke interesse heeft in e-government.

Inhoud

Anno 2011 is een overheid zonder ICT stilaan ondenkbaar geworden. De voorbije jaren hebben informatie- en communcatietechnologieën immers een belangrijke positie ingenomen binnen de publieke sector. Overheden zijn online aanwezig via websites, wisselen onderling informatie uit via netwerken, en verwerken deze informatie intern via tal van systemen en toepassingen. Zowel voor hun interne werkzaamheden als voor hun relaties met externe partijen maken overheidsorganisaties dus steeds nadrukkelijker gebruik van ICT. Naar de inzet van ICT en de organisatorische en bestuurlijke veranderingen die daarmee gepaard gaan, wordt verwezen met het concept ‘e-government’, oftewel ‘de elektronische overheid’. Daarbij wordt ook vaak gewezen op het evolutionair karakter van het fenomeen e-government: bestaande technologieën worden op een steeds meer geïntegreerde en effectieve manier ingezet, en nieuwe technologieën bieden zich aan.

Tijdens deze studiedag willen we de evolutie van e-government in België van naderbij bekijken. We maken hiervoor gebruik van de kennis, de ervaringen en de inzichten van verschillende deskundigen uit de praktijk en de wetenschap. Op die manier maken we een stand van zaken van de ontwikkeling van e-government op verschillende bestuursniveaus en in verschillende domeinen. Welke e-government initiatieven werden op elk van deze bestuursniveaus en in elk van deze domeinen ontwikkeld? Wat zijn de basisprincipes en de bouwstenen van elk van deze initiatieven? En in welke mate hebben zij bijgedragen tot een beter presterende overheid? Daarnaast richten we onze blik ook op de toekomst en gaan we na welke nieuwe mogelijkheden zich aanbieden en wat de komende jaren de belangrijkste uitdagingen zijn.

Programma

09.30 Onthaal

10.00 Verwelkoming en opening studiedag
Dagvoorzitter prof. dr. Joep Crompvoets (Instituut voor de Overheid, projectcoördinator SPATIALIST)

10.15

FEDICT: e-novating government. Stand van zaken en Toekomst (pdf)
dhr. Peter Strickx
Directeur-generaal FOD Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT)

10.45

eGovernment in de sociale en de gezondsheidssector: waar staan we en waar kunnen we staan in 2015 als we wat samenwerken (pdf)
dhr. Peter Maes
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, afdelingshoofd Innovatie en Beleidsondersteuning

11.15 Koffiepauze

11:30

10 jaar e-Government in Vlaanderen - van website naar volautomatische rechten toekenning? (pdf)
dhr. Geert Mareels
Projectleider Coördinatiecel Vlaams E-government (CORVE)

12.00

Shared services : samen kennis opbouwen (pdf)
dhr. Bart Noels
Stafmedewerker e-government, Intercommunale Leiedal

12:30

Paneldiscussie o.l.v. dhr. Herman Callens, stafmedewerker VVSG

13.00 Broodjeslunch

14.00

e-Government bij Vlaamse gemeenten: een processie van Echternach? (pdf)
mevr. Sabine Rotthier
Wetenschappelijk medewerker Hogeschool Gent

14.30

Lokale e-Government: onderaan de ladder, maar dicht bij de grond (pdf)
mevr. Christine Blondeel
Diensthoofd Informatica Gemeente Maldegem

15.00 Koffiepauze

15:15

Houthalen-Helchteren aan de vooravond van een ingrijpende e-transformatie (pdf)
dhr. Wim Vanderstraeten
Partner Creando cvba

15:45

Paneldiscussie o.l.v. dhr. Herman Callens, stafmedewerker VVSG

16.15 Afsluiting studiedag

Praktische info

Deelnameprijs:

  • 150 euro per deelnemer.
  • Onze studiedagen zijn in eerste instantie gericht op ambtenaren. Deelnemers uit de private sector betalen supplementair 50 euro.
  • U betaalt na ontvangst van onze factuur.

Inschrijving via web: Klik hier voor het inschrijfformulier

Datum:donderdag 24 februari 2011

Plaats: Auditorium Vlaams-Brabant, Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven
(pdf route - pdf betaalparking vanaf 20/4/2009! - indien deze parking volzet is: betaalparking de Bond onder Leuven-station)

Annulatie

Annulatie van een inschrijving zonder bijkomende kosten, is mogelijk tot 2 weken voor de studiedag. Indien een persoon niet aanwezig kan, na verwittiging van het secretariaat, een vervanger van binnen de eigen organisatie gestuurd worden. Meer info kosten bij annulatie

Meer informatie