U bent hier: Home / Stage / Zin in een vrijwillige stage?

Zin in een vrijwillige stage?

Voorwaarden | Stages aanbieden | Contact

Tijdens je opleiding aan de Faculteit Sociale Wetenschappen kun je in aanmerking komen om een vrijwillige studiegerelateerde stage te volgen, ook als die geen deel uitmaakt van je studieprogramma. Je kunt zelf initiatief nemen en op zoek gaan naar een interessante organisatie in het binnen- of buitenland. Dit kan tijdens je studie en in vakantieperiodes. Een vrijwillige stage levert geen credits op in het ISP maar biedt een eerste ervaring in het beroepsleven, staat mooi op je CV en biedt de mogelijkheid om professionele contacten te leggen voor je verdere loopbaan.

Voorwaarden

Stage binnen België

De vrijwillige stage dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om erkend te worden door KU Leuven:

 • Het gaat om een stage die duidelijk verband houdt met de opleiding die de student dit academiejaar aan de KU Leuven volgt: dat wil zeggen dat de stage de student de mogelijkheid biedt om wat hij heeft geleerd/wat hij leert tijdens de opleiding aan de KU Leuven in de praktijk te brengen.
 • De stage mag niet langer duren dan 60 stagedagen
 • De studiestage is onbezoldigd: er mag dus geen loon of vergoeding betaald worden voor de geleverde arbeid. Bezoldigde studiestages worden in geen geval verzekerd door de KU Leuven. Sommige stagebedrijven geven een vergoeding voor de extra kosten die het verblijf in het buitenland met zich meebrengt, zoals de reis- en de verblijfskosten. Zulke kostenvergoedingen doen geen afbreuk aan het onbezoldigd karakter van de studiestage als het gaat om een terugbetaling van bewezen kosten of om aanvaardbare forfaitaire bedragen.
 • De studiestage situeert zich binnen het academiejaar en dat tot uiterlijk het einde van de zomervakantie
 • Studenten uit de master in de communicatiewetenschappen, die graag een vrijwillige stage willen lopen, worden geadviseerd om dit niet te doen tijdens de eerste zeven weken van de masteropleiding.
 • Er moet een stagecontract afgesloten worden tussen de KU Leuven en de organisatie of het bedrijf waar men stage loopt. Dit contract moet ondertekend worden door de student, een hoogleraar van de faculteit Sociale Wetenschappen, en de stage meester in het bedrijf of de organisatie. Dit dient in drievoud te gebeuren. Een exemplaar voor de student, één voor het bedrijf of de organisatie, en één voor de KU Leuven, te bezorgen aan Kristel Vanhees voor de aanvang van de stage.
  Klik hier voor het nederlandstalig contract.
  Klik hier voor het engelstalig contract dat gebruikt dient te worden indien de stage in België plaats vindt.
 • Er moet een werkpostfiche worden opgemaakt waarbij de mogelijke welzijnsrisico’s tijdens de stage worden in kaart gebracht en er desgevallend een gezondheidstoezicht kan gebeuren. Dit document dient eveneens ingediend te worden bij Kristel Vanhees voor de aanvang van de stage.
  • Klik hier voor de nederlandstalige werkpostfiche.
  • Klik hier voor de engelstalige werkpostfiche.

Buitenlandse stage

 • Het gaat om een stage die duidelijk verband houdt met de opleiding die de student dit academiejaar aan de KU Leuven volgt: dat wil zeggen dat de stage de student de mogelijkheid biedt om wat hij heeft geleerd/wat hij leert tijdens de opleiding aan de KU Leuven in de praktijk te brengen.
 • De studiestage is onbezoldigd: er mag dus geen loon of vergoeding betaald worden voor de geleverde arbeid. Bezoldigde studiestages worden in geen geval verzekerd door de KU Leuven. Sommige stagebedrijven geven een vergoeding voor de extra kosten die het verblijf in het buitenland met zich meebrengt, zoals de reis- en de verblijfskosten. Zulke kostenvergoedingen doen geen afbreuk aan het onbezoldigd karakter van de studiestage als het gaat om een terugbetaling van bewezen kosten of om aanvaardbare forfaitaire bedragen.
 • De studiestage situeert zich binnen het academiejaar en dat tot uiterlijk het einde van de zomervakantie
 • Er moet een stagecontract afgesloten worden tussen de KU Leuven en de organisatie of het bedrijf waar men stage loopt. Dit contract moet ondertekend worden door de student, een hoogleraar van de faculteit Sociale Wetenschappen, en de stage meester in het bedrijf of de organisatie. Dit dient in drievoud te gebeuren. Een exemplaar voor de student, één voor het bedrijf of de organisatie, en één voor de KU Leuven, te bezorgen aan Kristel Vanhees voor de aanvang van de stage.
 • Er moet een werkpostfiche worden opgemaakt waarbij de mogelijke welzijnsrisico’s tijdens de stage worden in kaart gebracht en er desgevallend een gezondheidstoezicht kan gebeuren. Dit document dient eveneens ingediend te worden bij Kristel Vanhees voor de aanvang van de stage.
 • Studenten dienen hun buitenlands verblijf te melden via de tool uitgaande mobilitieit in KU Loket. Voor meer info kan je terecht op deze website.
 • Een studiestage in het buitenland valt in de regel onder de wetgeving van het gastland. Elk land heeft zijn eigen regels op het vlak van sociaal recht of van veiligheid en gezondheid op het werk. Denk eraan, zeker voor een studiestage in een land buiten de Europese Unie, dat er specifieke verblijfs- en migratieregels moeten worden gevolgd. Begin dus op de tijd aan de voorbereiding van je studiestage.

Stages aanbieden

Kunnen onze studenten in uw bedrijf of organisatie terecht voor een vrijwillige stage? Heeft uw bedrijf/organisatie een interessant takenpakket voor een van onze studenten? Kunt u hun frisse en eigenzinnige input appreciëren?

Aarzel dan zeker niet Kristel Vanhees te contacteren (tel. +32 16 32 30 61) zodat wij deze opportuniteit kunnen verspreiden onder onze studenten. Voor bedrijfscommunicatie kan Sara Van Daele gecontacteerd worden.

Contact vrijwillige stages

Alle opleidingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen (exclusief opleiding bedrijfscommunicatie)

Faculteit Sociale Wetenschappen
Kristel Vanhees
Parkstraat 45 - bus 3600 - 3000 Leuven
Lokaal: 01.125 (Blok B - eerste verdieping)
Tel. +32 16 32 30 61
Mail: Kristel Vanhees

Spreekuren:

 • Dinsdag 10u00 – 12.00
 • Vrijdag: 10.00 – 12.00

Voor vrijwillige stages in het kader van de opleiding bedrijfscommunicatie, neem contact op met stagecoördinator Sara Van Daele - zie ook vrijwillige stages bedrijfscommunicatie.