U bent hier: Home / Stage / Stages voor credits antropologie en CADES (i.h.k.v. veldwerk of masterproef)

Stages voor credits antropologie en CADES (i.h.k.v. veldwerk of masterproef)

Antropologie | CADESContact

Sociale en culturele antropologie                         

Studenten sociale en culturele antropologie voeren veldwerk uit als deel van hun masterproef. Ze tonen hierbij aan dat ze de kwalitatieve onderzoeksmethoden en –technieken in de antropologische discipline beheersen. Veldwerk kan zowel in eigen land als in het buitenland worden uitgevoerd en de keuze voor een specifieke locatie maakt de student in samenspraak met de promotor.

Los van het meesterproefonderzoek kunnen antropologiestudenten ook een bijkomende vrije studiestage opnemen, louter om extra praktische beroepservaring op te doen. Die stage levert geen credits op in het ISP. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij andere vrijwillige stages.

CADES

Stage is een keuzeopleidingsonderdeel dat CADES-studenten kunnen opnemen in hun ISP. Afhankelijk van de duur en intensiteit van hun stage, geldt de stage voor 6 of 10 ECTS. Bedoeling is dat de studenten de kans hebben om de meer theoretische vragen en thema’s die aan bod komen in de opleiding te toetsen aan de praktijk van internationale samenwerking, migratie, diversiteit en ontwikkeling. Dat eigen onderzoek vormt de basis voor de masterproef. Daarnaast biedt de stage de studenten de nodige professionele bagage en contacten die zo belangrijk zijn bij het zoeken naar een job.

CADES-studenten kunnen (eventueel bijkomend) ook een vrije studiestage opnemen, die losstaat van het onderzoek voor hun masterproef en geen credits oplevert. Het gaat in dat geval om een stage waarbij zij louter (of extra) praktische beroepservaring opdoen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij andere vrijwillige stages.

Contact

Faculteit Sociale Wetenschappen
Tine Thijs
Parkstraat 45 - bus 3615 - 3000 Leuven
Lokaal: 04.33
Tel. +32 16 3 77949
tine.thijs@kuleuven.be

 

(Foto © Julie Poppe)