U bent hier: Home / Faculteitsbrede informatie / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen | ICT | Onderwijs & Examens | Toelatingsvoorwaarden | ISP | Leerkrediet

Algemeen

ICT

Onderwijs & Examens

Toelatingsvoorwaarden

ISP

Alle informatie over het ISP, kun je terugvinden op www.soc.kuleuven.be/isp

Leerkrediet

 

FAQ Algemeen

Waar vind ik informatie voor studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen?

Alle informatie vind je op het studentenportaal: www.soc.kuleuven.be/studentenportaal.

 

Top

Waar vind ik informatie over de masterproef?

Informatie over aanvragen, deadlines, reglement van de masterproef enz. vind je op de masterproefsite: www.soc.kuleuven.be/masterproef.

 

Top

Hoe vind ik mijn uurrooster?

Je vindt je uurrooster in de programmagids: www.soc.kuleuven.be/programmagids van je opleiding – dan krijg je het uurrooster van alle gedoceerde opleidingsonderdelen van de opleiding.

Vanaf het academiejaar 2014-2015 kan je als student ook je uurrooster mobiel raadplegen, waar en wanneer je maar wil!

Hoe gaat het in zijn werk?

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • 1. Je bekijkt je uurrooster rechtstreeks op je smartphone of tablet via de nieuwe mobiele uurrooster-web app.
 • 2. De uurroosterinformatie wordt gesynchroniseerd in je agenda van de Outlook Web App (https://owa.student.kuleuven.be), die je nu al kunt gebruiken om je KU Leuven-mails te lezen. De Outlook-webagenda kan je dan verder synchroniseren met de agendatoepassing van je smartphone of tablet.
 • In beide gevallen kan je, zo nodig, je eigen reeks selecteren om enkel de lesmomenten van jouw reeks te zien.

Wat moet je doen?

Volg de stappen die zijn uitgeschreven in de handleiding https://icts.kuleuven.be/docs/mobiele-uurroosters en zie je persoonlijke uurrooster op je smartphone of tablet verschijnen!

 • Met vragen over de inhoud van het uurrooster kan je terecht op je faculteit
 • Vragen over de app zelf mag je stellen aan het ICTS Servicepunt.

 

Top

Diploma's

Nadat je bent afgestudeerd, krijg je een diploma. Alle informatie over het afhalen van de diploma's vind je op: www.soc.kuleuven.be/diploma.

 

Top

 

FAQ ICT

Waar kan ik terecht met vragen over Toledo?

Je vindt hier een handleiding (pdf).

Als je probleem met behulp van deze informatie niet kan worden opgelost kan je contact opnemen met Pia Missinne van de Onderwijs- en Studentenadministratie.

 

Top

Ondersteunende internetbrowsers

Gebruik enkel Mozilla Firefox en Internet Explorer, zeker voor toepassingen in KU Loket en Toledo. Andere browsers kunnen problemen ervaren.

 

Top

E-mail etiquette

Gebruik steeds je studentenmailadres

Gebruik steeds je studentenmail, en niet een ander e-mailadres, voor je correspondentie met docenten, assistenten, secretariaatsmedewerkers en studenten. Je studentenmailaccount heeft een erg grote opslagcapaciteit, in tegenstelling tot bv. je Hotmail-inbox. De kans dat je studentenmailbox vol raakt, waardoor bepaalde berichten niet ontvangen kunnen worden, is dus klein.

Gebruik de juiste aanspreking

Gebruik bij het mailen naar een docent altijd een vrij formele aanspreking, liefst 'Geachte professor Naam', en gebruik zeker nooit aansprekingen zoals 'hoi'. Ook andere personeelsleden, zoals assistenten en secretariaatsmedewerkers, spreek je best formeel aan.

Gebruik een duidelijke opbouw van je mailbericht

Zet duidelijk in het onderwerp waarover je vraag gaat. Start met een identificatie van jezelf, nl. naam, studentennummer en opleiding. Ook het vak waarop je vraag betrekking heeft haal je best aan, vergezeld van de vakcode. Wees altijd kort en bondig.

Volg de normale hiërachie wat betreft de bestemmelingen

Belast docenten niet met vragen en problemen die door secretariaatsmedewerkers, monitoren of ombuds kunnen worden opgelost. Denk altijd eerst na wie je probleem het snelst en best zou kunnen oplossen, en stuur geen mail naar verschillende personen tegelijkertijd. Je kan erop rekenen dat de persoon die je aanschrijft, je doorverwijst indien nodig.

 

Top

FAQ Onderwijs & Examens

Neem zeker ook een kijkje op de pagina van de examenombudsdienst en de pagina van de onderwijsombudsdienst.

Waar vind ik het onderwijs- en examenreglement?

Het onderwijs- en examenreglement van de KU Leuven, aangevuld met facultaire bepalingen, vind je onder 'Reglementen' in het gedeelte 'Examens en reglementen' op het studentenportaal.

 • Het onderwijsreglement regelt het onderwijsgebeuren in al haar aspecten; je vindt hierin meer informatie over je rechten en plichten als student.
 • Het examenreglement legt de regels vast die een correct verloop van de examens moeten waarborgen.

 

Top

Waar vind ik de examenregeling en vanaf wanneer?

Vanaf academiejaar 2010-2011 werd de universiteitsbrede vervroegde examenregeling ingevoerd. Dit betekent dat je bij het doorsturen van je individueel studieprogramma (ISP) ook weet wanneer je examens zal moeten afleggen voor de opleidingsonderdelen die je in je programma hebt opgenomen. Je stelt dus niet alleen een ISP samen, maar ook een IER, een individueel examenrooster. Meer informatie over je IER, kun je terugvinden op het studentenportaal.

 

Top

Mag ik een woordenboek gebruiken tijdens mijn examens?

Voor examens van opleidingsonderdelen onder de verantwoordelijkheid van de POC eerste bachelor, POC sociale wetenschappen, POC communicatiewetenschappen, POC politieke wetenschappen, POC sociologie, POC antropologie en POC SLO maatschappijwetenschappen en filosofie, gelden onderstaande regels:

 • Er mag een woordenboek gebruikt worden.
 • Er mag enkel een vertalend woordenboek gebruikt worden (geen verklarend woordenboek).
 • Er mogen geen aantekeningen in het woordenboek worden aangebracht.

BELANGRIJK: Voor een opleidingsonderdeel dat behoort tot een andere faculteit, gelden de regels van die faculteit.

 

Top

Wanneer kan ik een tolerantie inzetten?

Bij het begin van academiejaar 2009-2010 stapte de KU Leuven voor al haar opleidingen over naar een zogenaamde 'diplomaruimte' of opleidingsmodel. Dat wil zeggen dat het onderwijsaanbod op een nieuwe manier wordt gestructureerd en georganiseerd. In plaats van elk academiejaar te delibereren, gebeurt dit pas op het einde van een opleiding. Het delibereren over één programmajaar vervalt dus in deze structuur. Binnen de diplomaruimte word je beoordeeld over het geheel van behaalde creditbewijzen. Pas op het einde van de hele opleiding word je al dan niet geslaagd verklaard en behaal je dus al dan niet je diploma.  Wat je tolerantiekrediet is en onder welke voorwaarden je een tolerantie kan inzetten, kan je hier lezen.

LET OP:

 • Een 7 op 20 is sowieso niet meer tolereerbaar.
 • Toleranties kunnen slechts in bepaalde gevallen worden ingezet wanneer je een 8 of 9 op 20 behaalt.

Voor meer informatie over toleranties kan je ook terecht bij de studietrajectbegeleider.

 

Top

Hoe wordt mijn graad van verdienste bepaald?

Artikel 82 van het onderwijs- en examenreglement verduidelijkt de criteria:

Aan een student die het diploma van bachelor of master behaalt of dit van de specifieke lerarenopleiding, wordt de volgende graad van verdienste toegekend:

 • op voldoende wijze, als hij minder dan 68% als gewogen examenscore behaalt;
 • onderscheiding, op voorwaarde dat hij ten minste 68% als gewogen examenscore behaalt;
 • grote onderscheiding, op voorwaarde dat hij ten minste 77% als gewogen examenscore behaalt;
 • grootste onderscheiding, op voorwaarde dat hij ten minste 85% als gewogen examenscore behaalt;
 • grootste onderscheiding en de gelukwensen van de examencommissie, op voorwaarde dat hij ten minste 90% als gewogen examenscore behaalt.

De berekening vindt plaats op het geheel van de opleiding. Het behaald hebben van een onvoldoende leidt niet tot een verlaging van de graad van verdienste.

Aan een individuele student die niet voldoet aan de criteria voor het behalen van een bepaalde graad van verdienste kan deze graad van verdienste toch worden toegekend, indien de examencommissie:
- overmacht vaststelt; of;
- op gemotiveerde wijze daartoe beslist. Deze motivering wordt opgenomen in het beraadslagingsverslag.


Er wordt geen graad van verdienste toegekend aan

 • studenten waarvan het feitelijk opgenomen studieprogramma minder dan 20 studiepunten bedraagt
 • studenten uit een schakel- of voorbereidingsprogramma.

 

Top

Kan ik examens inkijken, een examenkopij opvragen en een specifiek resultaat of mijn algemene resultaten nabespreken?

De docenten voorzien een individuele of collectieve nabespreking van het examen gedurende de zeven kalenderdagen volgend op de bekendmaking van de resultaten. Pas op: dat wil zeggen dat deze nabespreking zeer snel kan volgen op die bekendmaking;

Check dus tijdig wanneer de nabespreking staat ingepland. De regeling voor deze nabespreking wordt in de loop van de examenperiode bekend gemaakt via de rubriek ‘IN DE KIJKER’ van het studentenportaal. Je kan niet eisen op een ander ogenblik een nabespreking te krijgen als de voorziene momenten niet passen.

Tot een maand na aanvang van het volgende academiejaar, kan je een aanvraag indienen om een specifiek examen in te kijken en/of een kopie van je examen op te vragen. Dien hiervoor een verzoekschrift in bij de facultaire studentenadministratie. Een medewerker van de facultaire studentenadministratie zal je contacteren om een inzagemoment af te spreken of je te laten weten wanneer en hoe je je kopie zal krijgen. De periode tussen je aanvraag en het inzagemoment/het bezorgen van de kopie kan tot vier weken in beslag nemen.

Als je je algemene examenresultaten met iemand wenst te bespreken, kan dat

Zowel de monitoren als de studietrajectbegeleider voorzien na elke examenperiode extra spreekuren. Meer informatie vind je telkens na de examens op het studentenportaal.

 

Top

Hoe vraag ik een vrijstelling aan?

De faculteit hanteert een streng vrijstellingsbeleid. Alleen voor opleidingsonderdelen met volledige equivalentie qua inhoud en studiepunten kan vrijstelling verleend worden.  Voor opleidingsonderdelen uit professionele bacheloropleidingen wordt slechts zeer uitzonderlijk vrijstelling verleend aangezien de academische, onderzoeksgerichte component onvoldoende aanwezig is in de professionele bacheloropleiding om als basis te dienen voor vrijstellingen in een academische opleiding.

Werkwijze:

 • Boek het opleidingsonderdeel in je ISP.
 • Klik op het vrijstellingsicoontje naast het geboekte vak. Dit opent de vrijstellingsaanvraag.
  Vul deze aanvraag in en sla op (icoontje op de bovenbalk).
  • Indien het gaat om een vrijstelling met behoud van resultaat dan opent er geen aanvraagformulier maar wordt de vrijstelling automatisch goedgekeurd. Een vrijstelling met behoud van resultaat krijg je als het gaat om opleidingsonderdelen met dezelfde vakcode.
 • LET OP: je krijgt een boodschap om je erop te wijzen dat je best je faculteit nog contacteert met de nodige bewijsdocumenten. Zonder bewijsdocumenten kan de faculteit vaak je vrijstelling niet goedkeuren.
  • Indien je een vrijstelling aanvraagt op basis van een opleidingsonderdeel dat je binnen de KU Leuven hebt gevolgd, vul je enkel een verzoekschrift in en bezorg je dat aan de studentenadministratie van de faculteit.
  • Indien je een vrijstelling aanvraagt op basis van een opleidingsonderdeel dat je buiten de KU Leuven hebt gevolgd, bezorg je aan de studentenadministratie van de faculteit een verzoekschrift en het creditbewijs en de ECTS-fiche (vakbeschrijving) van het opleidingsonderdeel op basis waarvan je een vrijstelling vraagt.

DEADLINES

 • Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaarvakken moeten uiterlijk de derde woensdag van het eerste semester aangevraagd worden.
 • Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester moeten uiterlijk de derde woensdag van het tweede semester aangevraagd worden.

 

Wanneer krijg ik mijn examenresultaten?

Dit wordt tijdens de examenperiode bekend gemaakt via 'IN DE KIJKER' op het studentenportaal.

 

Top

Hoe en wanneer schrijf ik mij in voor de tweede zittijd (augustus-september)?

Je bent verplicht om in je studievoortgangsdossier voor elk opleidingsonderdeel (ook voor de masterproef, papers en opleidingsonderdelen met permanente evaluatie) waarvan je examen wenst af te leggen in de derde examenperiode in te schrijven. Indien je niet tijdig inschrijft voor de derde examenperiode, word je niet geprogrammeerd en krijg je NA (niet afgelegd) als examenresultaat. Deadline voor inschrijven: 15 juli.

 

Top

Waar en wanneer vind ik informatie over de uitgestelde examens van januari?

De data van de uitgestelde examens van januari kan je in het IER raadplegen, uiterlijk 5 weken voor aanvang van de tweede examenperiode (juni).

 

Top

FAQ Toelatingsvoorwaarden

Ik heb een andere opleiding gevolgd. Hoe vraag ik een vrijstelling aan voor 1 of meerdere vakken?

Zie 'Hoe vraag ik een vrijstelling aan?'

 

Top

Waar vind ik een overzicht van de diploma's die toegang bieden tot een welbepaalde opleiding?

In de programmagids wordt vermeld welke specifieke diploma's, met inbegrip van diploma's behaald aan andere instellingen, rechtstreeks toegang verlenen tot een initiële masteropleiding of master-na-masteropleiding.

Ook andere diploma's kunnen soms via een schakel- of voorbereidingsprogramma toegang geven tot de opleiding. In de programmagids vind je onder toelatingsvoorwaarden een lijst van de instroomdiploma's.

 

Top

Wat als mijn diploma niet is opgenomen in de lijst van instroomdiploma's van de betreffende opleiding?

Wanneer jouw diploma niet is opgenomen in deze lijst maar erbij vermeld staat 'andere bachelors en/of masters na toelating' kan u een toelatingsdossier indienen.

Indien dit niet het geval is, zal u zich op basis van uw vooropleiding niet kunnen inschrijven voor de opleiding.

 

Top

Hoe dien ik een toelatingsdossier in?

Je vult hiervoor een aanvraagformulier tot toelating in. Hierbij voeg je je volledig curriculum alsook behaalde resultaten. Dit alles bezorg je via mail of via post aan de facultaire studentenadministratie. Een toelatingscommissie zal dan beslissen of je al dan niet of via een schakel- of voorbereidingsprogramma wordt toegelaten.

Op welke basis neemt de toelatingscommissie een beslissing?

De toelatingscommissie oordeelt of je op basis van je vooropleiding voldoet aan de begintermen van de betreffende opleiding.
Binnen de maand zal je sowieso een bericht krijgen via mail over de beslissing van de toelatingscommissie.
Indien je wordt toegelaten zal je ook het ondertekende aanvraagformulier toegestuurd krijgen.

Wat als ik nog niet beschik over mijn diploma?

Je kan toch al een dossier indienen met de resultaten waarover je tot dan beschikt. De toelatingscommissie zal een uitspraak doen onder voorbehoud van het behalen van je diploma. Je zal je slechts kunnen inschrijven wanneer je over je diploma beschikt.

De toelatingscommissie heeft mijn dossier goedgekeurd, wat nu?

Wanneer je het ondertekende aanvraagformulier hebt ontvangen, kan je je hiermee gaan inschrijven bij de centrale studentenadministratie.

 

Top

Ik ben een buitenlandse student, kan ik ook toegelaten worden?

Elke buitenlandse student moet de aanvraagprocedure van International Office volgen.

 

Top

Ik heb mijn diploma behaald buiten de Vlaamse Gemeenschap.

Hiervoor dien je je ook aan te melden bij International Office.

 

Top

ISP

Wat is een ISP?

De afkorting ISP staat voor 'individueel studieprogramma'. Binnen een opleidingstraject moet je als student je eigen individueel studieprogramma vastleggen. Je studieprogramma bestaat uit het daadwerkelijk gekozen geheel van groepen en opleidingsonderdelen. Wanneer je (her)inschrijft kan je via KU Loket een voorstel voor het individueel studieprogramma samenstellen. Je volgt hierbij de regels van het modeltraject.

Let op: je kan enkel opleidingsonderdelen (OPO's) aanvinken of opladen, geen onderwijsleeractiviteiten (OLA's). Langs deze weg kan je ook vrijstellingen aanvragen of een uitwisselingsprogramma laten goedkeuren. De ISP-verantwoordelijke onderzoekt vervolgens dit voorstel.

Bij het begin van het academiejaar worden er voor de studenten van alle opleidingsjaren informatiesessies ingericht. Hierin wordt o.a. informatie gegeven over de samenstelling van het studieprogramma per opleiding. Zit je toch nog met vragen rond je ISP, kijk dan zeker verder op de algemene (KU Leuven) FAQ-lijst bij het ISP.

 

Top

Wie kan mij helpen bij de samenstelling van mijn studieprogramma?

Heb je inhoudelijke vragen bij je ISP, mail dan naar de programmaverantwoordelijke. Heb je administratieve vragen bij je ISP, mail dan naar je ISP-verantwoordelijke.

 

Top

Ik krijg de melding dat ik eventboeking moet aanduiden in mijn ISP.
Wat is dit en waar vind ik meer informatie?

Vanaf academiejaar 2016-2017 start de Faculteit Sociale Wetenschappen met eventboeking voor enkele opleidingsonderdelen. Eventboeking maakt het mogelijk voor studenten om uurroostergewijs te bepalen in welke groep je wil inschrijven voor een bepaald opleidingsonderdeel aan de hand van je individueel uurrooster.

Meer informatie vind je op de ISP-pagina op het studentenportaal.

 

Top

Wijzigingen aanbrengen aan mijn ISP

Sinds academiejaar 2009-2010 kan je je ISP niet meer zelf wijzigen nadat je het hebt doorgestuurd naar je ISP-verantwoordelijke. Twijfel je nog over je programma, kies dan voor 'voorlopig opslaan'. Is het noodzakelijk om nog iets te veranderen aan je programma nadat je het doorgestuurd hebt, neem dan contact op met je ISP-verantwoordelijke. Hij of zij zal je verder helpen.

Na de derde woensdag van het academiejaar kan niemand nog een wijziging aanbrengen aan zijn/haar programma en worden ook de programma's die nog niet doorgestuurd waren, automatisch afgesloten voor de student. In het tweede semester wordt het ISP terug opengesteld en dit tot en met de derde woensdag van het tweede semester. Let op: hierbij kan je enkel OPO's van het tweede semester wisselen, niet de OPO's van het eerste semester of jaarvakken!

BELANGRIJK: Indien je na de afsluiting van het ISP geen ISP hebt doorgestuurd, wordt er
                          je een programma opgelegd.

 

Top

Waarom zie ik in Toledo niet alle opleidingsonderdelen die ik in mijn ISP heb aangeduid?

Er zijn enkele voorwaarden waar je rekening moet mee houden:

 • Je ISP wordt pas 's nachts doorgestuurd naar Toledo.
  Als je dus vandaag iets aanpast, zie je morgen pas het effect in Toledo.
 • Om na te gaan of alles goed is doorgestuurd naar Toledo, ga je best naar de Inschrijfmodule van Toledo via het tabblad 'Admin'.
 • Let op: Onder de rubriek 'My courses' in het startscherm van Toledo, zie je alleen die onderdelen van je ISP waarvoor de docent een leeromgeving geactiveerd heeft. De andere onderdelen vind je onder 'Unavailable courses'.
 • Vakken waarvoor je een goedgekeurde vrijstelling of credit hebt, worden NIET doorgestuurd naar Toledo.

 

Top

Hoe voeg ik zelf opleidingsonderdelen toe in Toledo?

Via het tabblad 'Admin' in de inschrijfmodule van Toledo kan je zelf opleidingsonderdelen toevoegen en verwijderen in Toledo.

Hou er rekening mee dat alleen de opleidingsonderdelen van jouw goedgekeurd ISP tot jouw officieel studieprogramma behoren.

 

Top

Welke vakken mag ik opnemen in een creditcontract?

Meer informatie over welke vakken je mag opnemen in een creditcontract en de procedure hiervoor vind je hier.

 

Top

Leerkrediet

Is het leerkrediet van toepassing op alle opleidingen?

Het leerkrediet is van toepassing voor

 • iedereen met een diplomacontract voor een initiële opleiding (bachelor en master),
 • alle inschrijvingen met een creditcontract

Het is niet van toepassing op

 • schakel- en voorbereidingsprogramma's
 • master na master
 • de lerarenopleiding
 • inschrijvingen onder examencontract

 

Top

Hoe kan ik de stand van mijn leerkrediet controleren?

Je kan de stand van je leerkrediet controleren op de website van de Vlaamse Gemeenschap: https://studentenportaal.vlaanderen.be/dho-portaal/start.do

 

Top

Ik heb een negatief leerkredietsaldo. Kan ik mij nog inschrijven?

Met een negatief leerkredietsaldo kan je je niet meer inschrijven aan een instelling voor hoger onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Aan KU Leuven kan je nog wel inschrijven mits het betalen van dubbel inschrijvingsgeld

 • voor het behalen van het eerste masterdiploma, voor een master die rechtstreeks aansluit op de bachelor
 • om de master af te werken

Je leerkrediet wordt weer opgebouwd tot max. 60 studiepunten a rato van 10 studiepunten per academiejaar dat je niet ingeschreven bent.

 

Top

Kan ik na het behalen van mijn eerste initiële master, inschrijven voor een tweede initiële master?

Na het behalen van het eerste masterdiploma worden 140 studiepunten van het leerkredietsaldo afgetrokken. Binnen de KU Leuven is vanaf 2015-2016 echter de regel dat voor studenten met een masterdiploma er geen rekening meer gehouden wordt met het leerkrediet. Je kan dus ook met een tekort aan leerkrediet je studies verderzetten en zo levenslang studeren.

 

Top

Ik heb een positief leerkredietsaldo, maar moet meer studiepunten opnemen dan ik nog beschikbaar heb. Kan dit?

Dit kan mits betaling van dubbel inschrijvingsgeld voor de studiepunten die je tekort komt in je leerkrediet.

 

Top

Ik zet in mijn bacheloropleiding toleranties in. Heeft dit invloed op mijn leerkrediet?

Ja, toleranties zijn GEEN credits. Alle studiepunten van niet-behaalde credits worden definitief afgetrokken van je leerkrediet.

 

Top

Waar vind ik meer informatie over het leerkredietsysteem?

Je vindt alle informatie op www.kuleuven.be/leerkrediet.

 

Top