U bent hier: Home / Examens en reglementen / Briefing examenspreiding

Briefing examenspreiding

Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen vragen we je als student met het statuut examenspreiding om alle examens - ook diegene die je buiten de reguliere examenperiodes wil afleggen - te plannen via de examenombudsdienst. 

Deadlines aanvraag examenspreiding
  • 30 november 2015 voor de examens van de eerste examenperiode (januari)
  • 30 april 2016 voor de examens van de tweede examenperiode (juni)
  • 4 augustus 2016 voor de examens van de derde examenperiode (augustus-september)

De examenombuds bekijkt jouw aanvraag samen met de aanvragen met de andere studenten en werkt dan een nieuwe regeling uit in functie van de organisatorische haalbaarheid. Je wordt ten laatste eind december (voor de examens in januari), midden mei (juni) en begin augustus (augustus-september) op de hoogte gebracht van de nieuwe regeling.

Let op:

  • Een examenafspraak buiten de examenperiode wordt gelijkgeschakeld met een vastgelegd examenmoment binnen de examenperiode voor een reguliere student. In die zin zal je worden verwezen naar de tweede zittijd, als je niet aanwezig bent op de vastgelegde afspraak en daar geen zwaarwichtige redenen voor zijn.
  • De eerste examenkans kan slechts zeer uitzonderlijk worden opgenomen tussen de tweede (juni) en derde (augustus-september) examenperiode. Indien een student een aanvraag doet om in die periode examen af te leggen, beslist de voorzitter van de examencommissie, na overleg met de examenombuds, met inachtname van de beschikbaarheid van de docent.