U bent hier: Home / Examens en reglementen / Examenfaciliteiten

Examenfaciliteiten

 

Examenfaciliteiten

Examenfaciliteiten zijn er voor studenten die omwille van tijdelijke, langdurige of blijvende lichamelijke of pyschische beperkingen het examen niet in de geplande examenvorm kunnen afleggen of bepaalde extra onersteuning nodig hebben bij een examen.

Voor de aanvraag van examenfaciliteiten moet je drie belangrijke stappen doorlopen:

1. Algemene aanvraag indienen via een verzoekschrift (ieder academiejaar)

2. Concrete aanvragen voor elke examen indienen (iedere examenperiode voor ieder opleidingsonderdeel)

3. Algemene regels tijdens de examenperiode

Houd daarbij rekening met onderstaande deadlines:

Deadlines aanvragen examenfaciliteiten: academiejaar 2016-2017
 • 1 december 2016 voor de examens van de 1e examenperiode (januari)
 • 1 mei 2017 voor de examens van de 2e examenperiode (juni)
 • 1 augustus 2017 voor de examens van de 3e examenperiode (augustus-september)

 

!! Formulieren die na de deadline worden opgestuurd, zullen niet meer worden verwerkt !!

Stappenplan

Stap 1 - Indienen algemene aanvraag - ieder academiejaar

Heb je een tijdelijk probleem en denk je dat je in aanmerking komt voor examenfaciliteiten? Neem dan contact op met de examenombuds.

Heb je langdurige of blijvende lichamelijke of psychische beperkingen en denk je dat je in aanmerking komt voor examenfaciliteiten? Volg dan de volgende procedure:

 1. Neem contact op met Nathalie Charlier, zorgcoördinator voor onze faculteit bij de Dienst Studeren en Functiebeperking, om je attest aan te vragen.

  Doe dit tijdig – dat wil zeggen liefst voor of bij de start van het academiejaar. Elke toekenning van (onderwijs)- en examenfaciliteiten wordt voorafgegaan door een uitgebreide erkennings- en adviesprocedure. Het doorlopen van deze procedure vraagt tijd. Indien je in aanmerking komt, krijg je van de zorgcoördinator bij de Dienst Studeren en Functiebeperking een attest waarop staat vermeld voor welke aanpassingen je in aanmerking komt.
   

 2. Dien één maal per academiejaar een verzoekschrift in bij de faculteit om op basis van je attest je examenfaciliteiten effectief aan te vragen bij de voorzitter van de examencommissie.

  • Download het verzoekschrift
  • Bij ‘Voorwerp van het verzoek’ noteer je ‘aanvraag examenfaciliteiten
  • Bij ‘Motivering’ van het verzoek noteer je ‘zie attest in bijlage
  • Je bezorgt het verzoekschrift samen met een kopie het attest voorr de deadline aan de examenombuds
  • Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de voorzitter van de examencommissie op het adres dat je opgaf op het verzoekschrift

Het ingewilligd verzoek blijft geldig tijdens de drie examenperiodes van het betreffende academiejaar. Let op: je moet wel nog elke examenperiode contact opnemen met de examenombudsdienst om je concrete aanpassingen te regelen (zie stap 2).

Stap 2 - Indienen concrete aanvraag - elke examenperiode!

Je moet in aanloop van elke examenperiode aangeven van welke examenfaciliteiten je voor welke examens je op basis van je attest gebruik wenst te maken via een online toepassing:

Wanneer je op basis van je attest recht hebt op een optimale examenspreiding, moet je dit hier aanvragen.

Stap 3 - Tijdens de examens

 • Indien je een kopie hebt ontvangen van het formulier examenfaciliteiten dat je verzond, mag je ervan uitgaan dat alles in orde is en voor jou wordt geregeld.
 • De de ombuds brengt de surveillanten en docenten op de hoogte van de faciliteiten waar je recht op hebt. Van jou wordt verwacht dat je op tijd aanwezig bent zodat je jezelf kan aanmelden bij de surveillanten voor de start van het examen.
 • Indien je gebruik maakt van een examenlaptop met voorleessoftware, vergeet dan niet je eigen oortjes of hoofdtelefoon mee te nemen.
 • Het is mogelijk dat je wordt gevraagd om plaats te nemen in een ander lokaal dan hetgeen dat je oorspronkelijk werd toegewezen. Check dit in je individueel examenrooster (IER) de dag voor je examen.
 • Indien je niet deelneemt aan een examen moet je uitschrijven in je IER. Indien het gaat om een examen waarvoor er faciliteiten werden geregeld, vragen we je om ook de ombuds via mail te verwittigen, ten laatste een dag op voorhand.

 

Contactgegevens ombudsdienst
Examenombudsdienst: Yasmine Sidhoumi
 • E-mail: fsw.ombuds@kuleuven.be
 • Lokaal: SW 01.139 (Parkstraat 45, 3000 Leuven)
 • Spreekuur: op afspraak via e-mail
 • Telefoonnummer: 016/32.28.20
 • GSM-nummer (enkel in dringende gevallen tijdens de examenperiode): 0472/95.07.13
 • Plaatsvervangend ombuds (enkel bij afwezigheid ombuds): Fee De Metsenaere