U bent hier: Home

Onderzoeksportaal

Onderzoek aan de Faculteit Sociale Wetenschappen

Het onderzoek van de Faculteit Sociale Wetenschappen dekt een brede waaier van thema’s gaande van internationale betrekkingen tot vredesonderzoek, over het effect van media op de samenleving, tot de impact die interculturele contacten en migratoire stromingen met zich meebrengen en richt zich zowel op fundamentele sociale processen, als op meer beleidsgerichte vraagstukken. De resultaten van onze wetenschappers worden gepubliceerd in zeer gevarieerde vormen, gaande van beleidsrapporten aan de overheid tot artikelen in gereputeerde tijdschriften op nationaal en internationaal niveau.

Dit rijke en veelzijdige arsenaal aan onderzoek maakt van de Faculteit Sociale Wetenschappen een essentieel onderdeel van het huidige universitaire landschap en zorgt ervoor dat het drieluik onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening daadkrachtig wordt gerealiseerd. De Faculteit Sociale Wetenschappen doet aan doorgedreven wetenschappelijk onderzoek in vier disciplines:

 • antropologie
 • communicatiewetenschappen
 • politieke wetenschappen
 • sociologie

De faculteit is opgedeeld in onderzoekseenheden, die elk hun specifieke onderzoeksdomein hebben. De onderzoekseenheid speelt een coördinerende rol en stimuleert gemeenschappelijke inspanningen om onderzoekprojecten aan te trekken. Academische vrijheid blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt.

 • Het Instituut voor Antropologie in Afrika (IARA) onderzoekt de politieke en sociale uitdagingen van het Afrikaanse continent op basis van veldwerk, participerende observatie, case studies en historiografisch onderzoek vanuit een antropologisch perspectief.
 • In het Centrum Interculturalisme, Migratie en Minderheden (IMMRC) leggen antropologen zich toe op de wederzijdse invloeden die interculturele contacten en migratiestromen met zich meebrengen, maar evenzeer op de potentiële gevaren voor etnisch-culturele minderheden.
 • De communicatiewetenschap is aan de Faculteit Sociale Wetenschappen vertegenwoordigd door het Instituut voor Mediastudies (IMS) dat onderzoek doet naar de toepassing en de impact van de diverse nieuwe media. Verder komen in de onderzoekspraktijk ook filmstudies aan bod en bestudeert men de ontwikkelingen in de populaire cultuur.
 • In de School voor Massacommunicatieresearch (SMC) zoomt men voornamelijk in op de effecten die de media - in de ruimste zin van het woord – hebben op de samenleving. Ook strategische interne en externe communicatie zijn belangrijke inspiratiebronnen voor het SMC.
 • Het Centrum voor Politicologie (CP) werkt onder meer rond verkiezingsonderzoek, burgerschap en het functioneren en de geschiedenis van de instellingen.
 • Het Leuven International and European Studies (LINES) spitst zich toe op de studie van de internationale betrekkingen, de Europese integratie, vredesonderzoek en de politieke en maatschappelijke constellatie in Oost-Europa na de val van de Muur.
 • Het Instituut voor de Overheid (IO) legt zich toe op de studie van de efficiëntie en de effectiviteit van openbare besturen, zowel in nationaal als in internationaal perspectief. Die expertise stelt het ter beschikking van de overheid.
 • In het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) benadert men de maatschappelijke realiteit zowel op kwalitatieve als op kwantitatieve wijze. Het CeSO profileert zich op een uitgebreid spectrum aan specialisaties: bevolkingssociologie, sociaal beleid, (politiek) opinieonderzoek, theoretische sociologie, arbeidssociologie , ... Veel van het onderzoek van het centrum heeft een sterke maatschappelijke relevantie en zorgt er voor dat de Faculteit Sociale Wetenschappen met een gezaghebbende stem aan het publieke debat deelneemt.

In 2011 werd een eerste facultair onderzoekscentrum opgericht: het Centre for Research on Peace and Development (CRPD) is een multidisciplinair onderzoekscentrum dat conceptueel, empirisch en toegepast onderzoek voert naar de oorzaken van geweldconflicten en de uitdagingen van duurzame vredesopbouw.

Open Access