K.U.Leuven
  Zoeken naar Zoeken naar personeel Zoeken naar studenten Zoeken in het organigram Zoekmatrix Zoeken op trefwoorden
Publicaties
Onderwijs
Onderzoek

Usability onderzoek

Dit is een onderdeel van het Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie

Filmstudies | Mediabeleid en governance | Minderheden en mediagebruik | Muziekindustrie | Populaire cultuur en televisiestudies | Videogame theorie | Usability onderzoek

Leiding: Dirk De Grooff

Omschrijving

Het Centrum voor Usability Onderzoek (CUO) is de onderzoeksafdeling van het Mediacentrum en houdt zich zowel bezig met het ontwerpen van gebruiksvriendelijke toepassingen, als het evalueren van toepassingen op hun gebruiksvriendelijkheid. Het CUO doorloopt in beide gevallen steeds het traject accessibility-utility-usability-likeability. De gebruiker zelf speelt in elke fase van het ontwikkelings- of evaluatieproces een centrale rol. Voor dit onderzoek beschikt het CUO over enkele unieke usability labs, die ook kunnen worden gehuurd door bedrijven of organisaties.

 
Doctoraatsprojecten

Sociability evaluatiemethodes voor interactieve televisie

Interactieve televisie is in een aantal landen reeds geïntroduceerd, onlangs nog in België, en wordt in enkele andere landen getest. Bij het lanceren van deze nieuwe technologie wordt meer en meer aandacht besteed aan usability. Hoewel dit een belangrijk aspect is, wordt een ander aspect vaak over het hoofd gezien. Deze nieuwe interactieve diensten en programma's zullen worden gebruikt op een medium dat zich reeds verschillende decennia in de huiskamers van vele gezinnen bevindt. Etnografisch onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van televisie inherent sociaal is. Dit lijkt te conflicteren met het idee van interactiviteit, waarbij één persoon interageert met de interactieve televisie. Daarom is het niet alleen nodig om aandacht te besteden aan usability tijdens het ontwerpproces, maar ook aan sociability.

Het ontwerpen van een product met aandacht voor usability is ondertussen vrij weid verspreid en goed gedocumenteerd, met vele methodes in verschillende stadia van het ontwikkelingsproces. Eén van deze methodes is heuristische evaluatie, een makkelijke en goedkope manier om de usability van een meer of minder ontwikkeld systeem te laten evalueren door experts met behulp van richtlijnen. Voor het evalueren van sociability bestaan er echter nog geen richtlijnen die door experts kunnen worden gehanteerd. Een andere methode die vaak wordt gebruikt is het uitvoeren van gebruikerstesten, waarbij aan gebruikers wordt gevraagd om enkele taken uit te voeren met het systeem dat wordt ontwikkeld om zo usability problemen te detecteren. Deze methode is, in zijn huidige vorm, minder geschikt om sociability problemen te detecteren aangezien het in een omgeving wordt gebruikt met één persoon die de taken uitvoert. Bij het sociaal gebruik van interactieve televisie zijn er echter verschillende personen die in dezelfde omgeving interageren met een toepassing, of verschillende personen die in verschillende omgevingen interageren met elkaar door middel van een interactieve toepassing.

Het hoofddoel van dit doctoraat is het ontwikkelen van richtlijnen om de sociability van toepassingen voor interactieve televisie te evalueren. Een tweede doel is het aanpassen van de methode van de gebruikerstesten zodat ze kan gebruikt worden om ook sociability problemen te detecteren.

 
Projecten

Informatie over de projecten vindt u op de pagina's van het Centrum voor Usability Onderzoek (CUO).

 
Medewerkers

De lijst van medewerkers van het Centrum voor Usability Onderzoek vindt u op deze pagina.

 
K.U.Leuven - Claim Copyright Katholieke Universiteit Leuven | reacties op de inhoud: Ann Willems
Realisatie: Greet Louw | Laatste wijziging: 15-11-2006 | Disclaimer
URL: http://www.soc.kuleuven.be/cmc/