K.U.Leuven
  Zoeken naar Zoeken naar personeel Zoeken naar studenten Zoeken in het organigram Zoekmatrix Zoeken op trefwoorden
Publicaties
Onderwijs
Onderzoek

Populaire cultuur en televisiestudies

Dit is een onderdeel van het Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie

Filmstudies | Mediabeleid en governance | Minderheden en mediagebruik | Muziekindustrie | Populaire cultuur en televisiestudies | Videogame theorie | Usability onderzoek

Leiding: Gust De Meyer

Omschrijving

Deze onderzoeksgroep bestudeert de maatschappelijke en culturele rol van televisie. Televisie is immers een centraal onderdeel van de hedendaagse populaire cultuur, als een onuitputtelijke bron van beelden en betekenissen. Door de analyse van productiepraktijken, tekstuele kenmerken (bv. representatie, genrevorming, etc.) en receptieonderzoek probeert deze onderzoeksgroep vat te krijgen op de verschillende betekenislagen van schijnbaar eenvoudige programma's.

 
Doctoraatsprojecten

De verbeelde gemeenschap: Vlaamse tv-fictie en de constructie van een nationale identiteit. Verdedigd op 8 mei 2002
Promotor: Luc Van Poecke (Emeritus)
Doctorandus: Alexander Dhoest

 
Onderzoeksprojecten

Herinnering en identificatie: kwalitatief receptie-onderzoek naar de rol van Vlaamse tv-fictie in de vorming van een nationale identiteit. Postdoctoraal onderzoek F.W.O.
Promotor: Gust De Meyer
Onderzoeker: Dr. Alexander Dhoest

Dit project wil via kwalitatief publieksonderzoek nagaan welke rol Vlaamse tv-fictie speelde in de vorming van een nationale identiteit. De onderzoeksvraag betreft de mate waarin drama deel uitmaakt van de gedeelde (nationale) cultuur en bijdraagt tot identificatie met de natie. Daartoe worden oudere kijkers bevraagd over hun herinneringen aan en evaluaties van tv-fictie vanaf 1953. Methodologisch wordt het project geconfronteerd met de moeilijkheid van historisch receptie-onderzoek, dat stoot op gebrekkige herinnering en nostalgische herinterpretatie. Daarom zal herinnering een centraal thema zijn: de series en beelden die best herinnerd worden zijn wellicht diegene die de sterkste indruk nalieten, wat een indicatie kan zijn van hun rol in de vorming van een telefisiebeeld van Vlaanderen, dat op zijn beurt bijgedragen kan hebben tot de vorming van een nationale identiteit.

 
 
K.U.Leuven - Claim Copyright Katholieke Universiteit Leuven | reacties op de inhoud: Ann Willems
Realisatie: Greet Louw | Laatste wijziging: 23-11-2005 | Disclaimer
URL: http://www.soc.kuleuven.be/cmc/