K.U.Leuven
  Zoeken naar Zoeken naar personeel Zoeken naar studenten Zoeken in het organigram Zoekmatrix Zoeken op trefwoorden
Publicaties
Onderwijs
Onderzoek

Muziekindustrie

Dit is een onderdeel van het Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie

Filmstudies | Mediabeleid en governance | Minderheden en mediagebruik | Muziekindustrie | Populaire cultuur en televisiestudies | Videogame theorie | Usability onderzoek

Leiding: Gust De Meyer

Omschrijving

Binnen dit vakdomein worden de huidige evoluties in de muziekindustrie op de voet gevolgd, en geplaatst binnen de geschiedenis van de verschillende kanalen waaruit deze industrie bestaat. Het doel is om een beter zicht te krijgen op de techonologische, economische en wettelijke krachten die meespelen bij het produceren van een fonogram.

 
Doctoraatsprojecten

 

 
Onderzoeksprojecten

Positieve Effecten van Populaire Cultuur
Promotor: Gust De Meyer

Vertrekkend vanuit een formalistisch standpunt (en niet een inhoudelijk) wordt beargumenteerd dat populaire cultuur-producten (inzonderheid videogames, soaps, reality-TV) een positieve invloed hebben op de cognitieve en emotionele ontwikkeling van de consumenten.

Entertainment in cyberspace
Promotor: Gust De Meyer

Uitgaande van theorieën over communiceren en spelen in reële en in gesimuleerde ruimtes, zullen, zonder exclusief te zijn, zeker aan de orde komen: videogames, cyber-knuffeldieren en mobiel entertainment.

Muziekindustrie
Promotor: Gust De Meyer
Onderzoeksmedewerker: Steven Malliet

In dit project wordt de evolutie van de populaire muziekindustrie onderzocht, gaande van de eerste publishers van bladmuziek aan het einde van de 19de eeuw, tot de opkomst van nieuwe distributievormen, gebaseerd op de steeds toegankelijker wordende netwerk- en computertechnologieën. Er wordt nagegaan welke de inbreng is van de verschillende betrokkenen in het productieproces van een geluidsdrager en in het live circuit. De klemtoon ligt op een studie van het wettelijke kader i.v.m. auteursrechten, waarmee we een beter zicht willen krijgen op de positie van muzikanten en platenlabels in het huidige culturele klimaat. Ook case studies komen aan bod, waarin, naast analyses van contracten, ook expert- en diepte-interviews worden uitgevoerd.

 
 
K.U.Leuven - Claim Copyright Katholieke Universiteit Leuven | reacties op de inhoud: Ann Willems
Realisatie: Greet Louw | Laatste wijziging: 23-11-2005 | Disclaimer
URL: http://www.soc.kuleuven.be/cmc/