K.U.Leuven
  Zoeken naar Zoeken naar personeel Zoeken naar studenten Zoeken in het organigram Zoekmatrix Zoeken op trefwoorden
Publicaties
Onderwijs
Onderzoek

Mediabeleid en governance

Dit is een onderdeel van het Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie

Filmstudies | Mediabeleid en governance | Minderheden en mediagebruik | Muziekindustrie | Populaire cultuur en televisiestudies | Videogame theorie | Usability onderzoek

Leiding: Leen d'Haenens

Omschrijving

Twee centrale vragen domineren de Europese mediapolitiek sinds de jaren '80:

  1. Kunnen mediaproducten enkel en alleen beschouwd worden als cultuuruitingen, of moeten ze vooral gezien worden als koopwaar?;
  2. In welke mate behoren de regulerings- en dereguleringstendensen in de media – de jure of de facto – tot de nationale/regionale overheden?

Binnen de Europese Gemeenschap is er een supranationaal beslissingsniveau aan toegevoegd en is in de praktijk een beleid van gereguleerde deregulering doorgevoerd. De gevolgde opties op het Europese niveau hebben regelmatig tot conflicten geleid met de nationale en regionale overheden en leveren interessante testcases op van zgn. "multi-level governance" (of gebrek daaraan). Zo ondervinden publieke omroepen moeilijkheden bij het zich positioneren in deze nieuwe context; initiatieven die een zgn. pan-Europese cultuur moeten uitdragen hebben gefaald; en de bevoegdheden van de Europese Commissie, de Raad van Europa, de Raad van Ministers en het Europees Parlement op mediavlak zijn allerminst eenduidig en overlappend.
Beleidsrelevante vraagstukken die vergelijkingen inhouden binnen de Europese Unie, naar nieuwe EU-lidstaten toe, of met het oog op de VS of Canada worden bij voorkeur behandeld.
Concrete wetgeving en beleidsinitiatieven met betrekking tot cultuur- en mediabeleid in verschillende geografische contexten, met de nadruk op Europa, worden bestudeerd. "Best practices" van cultuur- en mediabeleid waaraan principes zoals kwaliteit, performance, verantwoordelijkheid, verantwoording, diversiteit, pluriformiteit etc. ten grondslag liggen worden getoetst op hun haalbaarheid en graad van efficiëntie vanuit de driehoek burger/civil society, overheidsregulering en marktwerking.
Voorbeelden van te behandelen thema's zijn: Europa als "globale" media-actor; Mergers en allianties in de mediasector -- de houding van nationale overheden en de Europese Commissie terzake; Mediaproducten vanuit WTO-perspectief; Commercialisering, deregulering en Europese re-regulering; Nieuwsflows: Noord/Zuid discrepanties en vertekening in de nieuwsinhoud; Het fictievraagstuk met aandacht voor de kleine landenproblematiek in Europa, etc.

Onderzoeksprojecten

Media Meet the Citizen: Rethinking the Concept of ‘Social Responsibility' in the Indonesian Media Context
Promotor: Leen d'Haenens & Ed Hollander (Radboud Universiteit Nijmegen), Victor Menayang, Dedy Nur Hidayat, Ilya Revianti Sunarwinadi (Universitas Indonesia , Jakarta)
Financierder: KNAW (2004-2006)

Structural changes in the Indonesia media world after the collapse of the Suharto regime, especially an increase in competition and commercialization, means that the topicality and urgency of the notion of social responsibility in the current media landscape is increasing (cfr. Gazette, April 2002, issue 64 (2)).
This research project will examine the present academic reflection in the relevant literature upon and conceptualization of such notions as social ‘responsibility' and media ‘accountability' throughout the market, the government and civil society. A comparative overview of interesting accountability mechanisms that are in place throughout Europe , the US and Canada will be provided and the usability of these mechanisms and their potential for implementation in the Indonesian media context will be assessed. We are thinking of accountability mechanisms such as a contract between the government and the broadcasters, an ombudsman, forms of self-regulation, supervisory bodies, public consultation, and the profession seeking contact with the citizens (e.g. civic journalism).
Next to relevant literature research and secondary analysis of policy documents, focus group discussions with media practitioners will be held, and content analysis of concrete media output (in different genres) will be conducted.
Parallel to the project, a course, entitled “The Media as Social Institutions” will be taught by the Dutch partners at Universitas Indonesia (UI), Department of Communication. Furthermore, workshops assessing the concept of media responsibility will be held with media practitioners and policy-makers in Denpasar, Jogjakarta , Manado , Medan , and Surabaya together with the UI staff.

 
K.U.Leuven - Claim Copyright © Katholieke Universiteit Leuven | reacties op de inhoud: Ann Willems
Realisatie: Greet Louw | Laatste wijziging: 23-11-2005 | Disclaimer
URL: http://www.soc.kuleuven.be/cmc/