K.U.Leuven
  Zoeken naar Zoeken naar personeel Zoeken naar studenten Zoeken in het organigram Zoekmatrix Zoeken op trefwoorden
Publicaties
Onderwijs
Onderzoek

Filmstudies

Dit is een onderdeel van het Centrum voor Mediacultuur en Communicatietechnologie

Filmstudies | Mediabeleid en governance | Minderheden en mediagebruik | Muziekindustrie | Populaire cultuur en televisiestudies | Videogame theorie | Usability onderzoek

Leiding: Willem Hesling

Omschrijving

Binnen het vakgebied en opleidingsonderdeel Filmstudies concentreert het onderwijs en onderzoek zich op de volgende domeinen:

  1. De esthetisch-semiotische analyse van het filmbeeld
  2. Geschiedenis van de speelfilm
  3. De filmische representatie van het historisch verleden
  4. Kwalitatief kijkersonderzoek
 
Doctoraatsprojecten

A photographic discourse on Peruvian identity-alterity. A semiotic analysis of a contemporary Peruvian photographer [Semiotische analyse van hedendaagse Peruviaanse fotografie]
Promotor: Willem Hesling
Co-promotor: Herman Parret
Doctorandus: José García Contto

This research project pays attention to the following topics: brief overview a Peruvian contemporary panorama of photography, framing the work of Javier Silva; analysis through aesthetics and cultural studies an image selection of the contemporary Peruvian photographer Javier Silva; analysis by means of Discursive and Tensive Semiotics a small set of photographs by Silva: analysis of the representation of "Peruvianness" built by Silva's photographs; reflections upon the identity(ies) proposed in the frame of Peruvian culture; reflection on contemporary Peruvian photography and Peruvian image.

Het beeld van de 'working class' in de Britse naoorlogse cinema
Promotor: Willem Hesling
Doctorandus: Renaat Van de Kerkhof
Representatiestudie naar de manier waarop de Britse 'working class' wordt voorgesteld in Britse speelfilms tussen 1945-2000

Tussen waarheid en fictie. Historische films als bron van historisch bewustzijn
Promotor: Willem Hesling
Doctorandus: Pascal Vandelanoitte
Theoretisch-analytisch onderzoek naar de mogelijkheden en grenzen van de historische speelfilm als vorm van geschiedschrijving.

The Front Page in Hollywood. Een geïntegreerde historisch-poëticale analyse.
Verdedigd op 19 mei 2005; handelspublicatie in voorbereiding
Promotor: Willem Hesling
Doctorandus: Dr. Kurt Van den Vonder
Onderzoeksproject waarin de inhoudelijke en vormelijke kwaliteiten van Lewis Milestones The Front Page (1931) op een systematische manier worden verklaard door ze te relateren aan het esthetische, economische, technologische en sociale subsysteem van Hollywood tijdens de conversieperiode.

De verbeelding van de Eerste Wereldoorlog in de Belgische speelfilm (1913-1939).
Verdedigd op 20 mei 2005; handelspublicatie in voorbereiding
Promotor: Willem Hesling
Doctorandus: Dr. Leen Engelen
In dit onderzoeksproject wordt nagegaan hoe Belgische speelfilms uit het interbellum het oorlogsverleden representeerden en hoe dit beeld gekleurd werd door de politieke en
sociale actualiteit van de jaren '20 en '30.

 
Onderzoeksprojecten

Representatie-onderzoek

1. Vervolgonderzoek naar het proces van historische representatie in ’mainstream’ speelfilms.
Reeds uitgevoerd: Theoretisch framework + analyses Barry Lyndon, Il gattopardo, Nixon, Rembrandt.
Uit te voeren: analyses van o.m. Pat Garret and Billy the Kid, Al-Massir, Lumumba.

2. Het beeld van de 'working class' in de Britse naoorlogse cinema
Doctorandus: Renaat Van de Kerkhof
Representatiestudie naar de manier waarop de Britse 'working class' wordt voorgesteld in Britse speelfilms tussen 1945-2000.

Cultuur-historisch onderzoek

1. A photographic discourse on Peruvian identity-alterity. A semiotic analysis of a contemporary Peruvian photographer
Doctorandus: José García Contto
Analysis through aesthetics and cultural studies of an image selection of the contemporary Peruvian photographer Javier Silva.

2. Tussen waarheid en fictie. Historische films als bron van historisch bewustzijn
Doctorandus: Pascal Vandelanoitte
Theoretisch-analytisch onderzoek naar de mogelijkheden en grenzen van de historische speelfilm als vorm van geschiedschrijving.

Receptie-onderzoek

1. Receptie van de historische film Lumumba, retour au Congo (R. Peck, 2000)
Kwalitatief 'audience research'-project i.s.m. Instituut voor Culturele Studies

2. De Vlaamse jeugd en de historische film.
Grootschalig publieksonderzoek naar de receptie van historische films bij Vlaamse jongeren (14-16 jaar). In te dienen als FWO-project 2005

 
 
K.U.Leuven - Claim Copyright Katholieke Universiteit Leuven | reacties op de inhoud: Ann Willems
Realisatie: Greet Louw | Laatste wijziging: 23-11-2005 | Disclaimer
URL: http://www.soc.kuleuven.be/cmc/