U bent hier: Home

Over het Centrum voor Politicologie

Het Centrum voor Politicologie verricht onderzoek naar de instellingen en besluitvormingsprocessen eigen aan moderne democratische systemen. Daartoe behoren: politieke participatie en burgerschap, politieke partijen en sociale bewegingen, drukkingsgroepen, verkiezingen, parlementen en regeringen. Het Centrum heeft aandacht voor de structurele en culturele determinanten die van invloed zijn in deze democratieën en voor de historische wortels en de dynamische ontwikkeling ervan. Het Centrum verricht vooral vergelijkend onderzoek naar de democratieën van West-Europa, waarbij België een bevoorrechte casus vormt. Aan zijn studenten wil het Centrum voor Politicologie de kennis, vaardigheden en attitudes aanreiken die hen in staat stellen om als verantwoordelijke en wetenschappelijk gevormde burgers aan het wetenschappelijk en maatschappelijk leven deel te nemen. Lees meer ...

Co-ordinator

Prof.dr. Marc Hooghe

Faculty of Social Sciences, Centre for Political Research
Parkstraat 45 Bus 3602, BE - 3000 Leuven, Belgium

Tel: +32-(0)16-32.32.50